Program lørdag 3. september

10:30 · Registrering (Må ikke forveksles med påmelding.)
11:30 · Informasjonsmøte
12:00 · Start
14:00 · Siste målgang junior.
15:30 · AfterChallenge, med salg av mat og drikke i målområdet.
16:00 · Siste målgang
16:30 · Premieutdeling
17:30 · Velkommen tilbake neste gang...

fots

baat

skyte

sykkel

klatre

utstyr